Posted in Công nghệ

Người dùng đánh giá về sim ghép iphone 6 plus ra làm sao

đánh giá về sim ghép iphone 6 plus ra làm sao

thiệt hại khi dùng đến SIM ghép
– Hao pin
– Sóng yếu
– Máy nóng
– sự cố danh bạ
– trục trặc 3G
– sự cố USSD
– vấn đề tin nhắn

Tại sao Tôi phải sử dụng sim ghép khi có hàng nghìn Các kiểu bẻ khoá ?
một câu hỏi đúng trong hiện trạng hiện nay, nhưng sim ghép là lựa chọn dành cho những người có chi phí eo. giá cả của một chiếc sim ghép ngày nay chỉ tầm 300.000 còn mua mã để bẻ khóa có thể đạt tới tiền triệu. Vấn đề này rất không ổn cho các người dùng học sinh, sinh viên. Chỗ chuyên buôn bán sim ghep iPhone 6 plus