Recent Articles
Khánh toàn Beats – Cửa hàng chuyên tai nghe beats pro cao cấp chi nhánh Tp HCM

Khánh toàn Beats – Cửa hàng chuyên tai nghe beats pro cao cấp chi nhánh Tp HCM...

Khánh toàn Beats – Trung tâm chuyên tai nghe beats mixr super fake ở Tp HCM   bách nghệ mới Beats Acoustic Engine™ trên tai nghe cóc dính dáng Beats Studio Wireless 2013 chính hãng Beats by Dr.Dre mới sang thiết những giải nghiệm thanh âm Dữ dội , chuyên nghiệp , và trung thực nhất. Những bản thu greatest rock , hip-hop , pop , electronic , and R&B nổi tái tạo bất ngờ) một cách thành thục. Đây là điều mà người nghệ sỹ muốn bạn đặng trải nghiệm hết thảy rặt túy của âm thanh vì gia tộc tạo ra.           Đôi hoạ bạn luôn phải nhé mặc lại xung quanh ngay cả hồi bạn chỉ muốn duy độc nhất nhân thứ thanh âm thê kỷ mình. Với việc đưa kỹ thuật no-compromise dual-mode Adaptive và sử dụng công nghệ Noise Canceling ( ANC ) vào The new Beats Studio Wireless by Dr.Dre 2013 chính hãng. Bất câu khi nào và ở đâu bạn thưởng thức thanh âm thê kỷ bạn , ANC sẽ tự động cân bằng giữa âm lạc và âm thanh của thế giới đằng ngoài , Khi số tắt ANC nổi bộc phát để chắn các âm thanh của đại địa bên ngoài.. Đới lai môi trường thấm âm không có một sự hạn chế hay một trường hợp ngoại lệ nào cả toàn hảo với tai phôn...
Có thể bạn quan tâm ? close