Recent Articles
Phương Pháp Thiền Tịnh Cơ Bản Cho Mọi Người

Phương Pháp Thiền Tịnh Cơ Bản Cho Mọi Người...

Khi Tập Thiền Định cần thiết quan tâm đến với một ít quy tắc sao. – Đừng nên trong mong tập thiền sẽ đạt thành quả gì, và không được để ý gần bạn đang diễn đến điều gì, hãy giữ cho tâm trạng sẽ luôn không lo nghĩ.Hãy cho THIỀN đem đến cho các bạn hầu hết những cái gì nó cần hiện ra cho bạn – Đừng nên suy nghĩ, trong đợi bất kỳ vấn đề gì, tại vì luyện thiề chưa từng có tính chạy theo, và chưa từng có cố gắng bạo lực nào hết..Xin để cố gắng tập thiền của bạn relax và đều đặn, hãy cứ nhẹ nhàng cùng với thiền thiền là gì – Đừng nên quá vôi vàng trong lúc Học Thiền mà luyện một cách im dịu,thư giản.Phải có điều kiện học thêm tiếp thu để có thể đạt được nhiều điều quan trọng. Phải có sự kiên trì – Chấp nhận cộng thêm không quan tâm mọi chuyện đang hiện đến với bản thân, cần nên nhìn nhận mọi thứ 1 cách khách quan thêm nhẫn nhịn với bất kỳ vấn đề gì đã và đang hiện đến – Hãy để tâm trạng luôn thư thả . Thêm học cách bỏ qua hầu như các chuyện đã và đang hiện đến. – Phải đồng ý cộng thêm hài lòng với sự hiểu biết của chính mình, cho dù là...