Thể hiện tình yêu của mình bằng món quà giản đơn mà ý nghĩa, đó là ly sứ in hình