Xử lý tình trạng mặt kính cảm ứng LG G Pro bị hỏng