Cách làm hồ sơ chinh phục ĐH top đầu Mỹ do cựu chuyên gia tuyển sinh Harvard bày

Bài viết rất hữu ích về cách xây dựng hồ sơ du học vào các trường ĐH hàng đầu tại Mỹ. Chuyên gia John Schaefer cung cấp những lời khuyên cực kỳ hữu ích về việc tăng tính cạnh tranh trong quá trình xét tuyển. Việc tập trung vào bài luận và trải nghiệm sống đa dạng là điểm mạnh để nổi bật trong hàng ngàn hồ sơ ứng viên.

Tôi cũng rất đánh giá cao lời khuyên của chuyên gia Trần Đắc Minh Trung, nhấn mạnh vai trò quan trọng của phụ huynh trong việc hỗ trợ ứng viên chuẩn bị hồ sơ. Điều này thể hiện sự quan tâm và ủng hộ đáng kể từ gia đình, một yếu tố được các trường ĐH hàng đầu tại Mỹ đánh giá cao.

Tôi cũng hoàn toàn đồng tình với việc rằng, việc chuẩn bị hồ sơ toàn diện không chỉ dựa vào điểm số học thuật, mà còn phải thể hiện rõ các khả năng cá nhân và ảnh hưởng tích cực đối với cộng đồng. Những thông tin này sẽ hỗ trợ ban tuyển sinh trong việc đánh giá ứng viên một cách toàn diện và công bằng.

Để được nhận vào các trường ĐH hàng đầu tại Mỹ, ứng viên cần xây dựng một hồ sơ toàn diện. Chuyên gia du học John Schaefer đã chỉ ra rằng, có 5 yếu tố cần phải chú trọng: điểm học thuật, bài luận, thư giới thiệu, hoạt động ngoại khóa và trải nghiệm sống. Bài luận nên tập trung vào việc thể hiện bản thân và câu chuyện cá nhân của ứng viên. Ngoài ra, trải nghiệm sống đa dạng và các hoạt động ngoại khóa cũng là điểm cộng lớn.

Để tăng cơ hội cạnh tranh, ứng viên cần bắt đầu tham gia hoạt động tại trường, đồng thời nên đảm bảo tính toàn diện của hồ sơ. Điểm học thuật và các bài thi chuẩn hóa (SAT, ACT) cũng đóng vai trò quan trọng và cần được chú trọng.

Cũng theo chuyên gia Trần Đắc Minh Trung, hồ sơ nên thể hiện rõ các khía cạnh cá nhân, cộng đồng và học thuật của ứng viên. Phụ huynh cũng có thể hỗ trợ trong quá trình chuẩn bị hồ sơ. Hơn nữa, ứng viên cũng nên lưu ý đến yếu tố ảnh hưởng cộng đồng, sự dấn thân và năng lực trí tuệ.

Cuối cùng, sau khi chuẩn bị hồ sơ, nó sẽ trải qua 4 vòng xét duyệt, từ việc đọc nhanh, phân loại, đánh giá và đến cuối cùng là quyết định của hội đồng tuyển sinh. Việc chuẩn bị kỹ lưỡng và toàn diện hồ sơ sẽ tăng cơ hội của ứng viên để được nhận vào các trường ĐH hàng đầu tại Mỹ.