Một số điểm mới trong Quy chế thi học sinh giỏi quốc gia

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 17/2023/TT-BGDĐT về Quy chế thi học sinh giỏi quốc gia, thay thế Thông tư 56/2011/TT-BGDĐT ngày 25-11-2011. Theo Quy chế mới, mỗi năm Bộ tổ chức hai kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia: Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia Trung học Phổ thông và kỳ thi chọn đội tuyển Olympic. Đối với số lượng thí sinh dự thi, mỗi đơn vị được đăng ký tối đa 10 thí sinh (20 thí sinh đối với TP Hồ Chí Minh và Hà Nội). Mỗi thí sinh chỉ được tham dự một môn thi trong một năm học.

Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia có thời gian làm bài thi là 180 phút. Kỳ thi chọn đội tuyển Olympic có thời gian làm bài thi tùy theo môn, từ 180 đến 300 phút. Bộ cũng đã tăng tỷ lệ giải của kỳ thi chọn học sinh giỏi để phù hợp với quy định của các kỳ Olympic khu vực và quốc tế.