Ngành Gd&Đt Thành Phố Đồng Xoài Phát Động Phong Trào Thi Đua Năm Học 2023- 2024

Ngày 11/10, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) thành phố Đồng Xoài đã tổ chức hội nghị phát động phong trào thi đua và ký kết giao ước thi đua cho năm học 2023-2024 trong toàn ngành GD&ĐT thành phố. Hội nghị do Thành ủy viên, Trưởng phòng GD&ĐT thành phố Dương Thị Thảo và Phó Trưởng phòng GD&ĐT Ngô Văn Quyền chủ trì. Các đại diện từ Phòng Nội vụ thành phố cùng các tổ chuyên môn và hiệu trưởng các trường học trực thuộc phòng GD&ĐT thành phố cũng tham dự.

Tại buổi họp, các nội dung và tiêu chí thi đua đã được phòng GD&ĐT thành phố xây dựng, và đã được các trường và cụm thi đua đóng góp ý kiến trước đó, đã được thảo luận và thống nhất. Cụ thể, các mục tiêu bao gồm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2023-2024, đạt thành công các mục tiêu phát triển giáo dục và đào tạo theo Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Đồng Xoài lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025. Các phong trào thi đua bao gồm việc xây dựng nhà vệ sinh sạch, đẹp, thân thiện trong ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Phước, cùng với phong trào cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030. Hơn nữa, việc động viên đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, trẻ em và học sinh thi đua hăng hái trong công tác giảng dạy, học tập, và quản lý, nhằm thực hiện thắng lợi sứ mệnh quan trọng của việc nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực và phát hiện, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước. Ngoài ra, cũng tập trung vào việc hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu phát triển GD&ĐT.

Năm học 2023-2024, ngành GD&ĐT thành phố mục tiêu phấn đấu có 13 trường học được công nhận đạt chuẩn quốc gia và đảm bảo 100% phòng học được trang bị tivi, máy chiếu hoặc bảng tương tác thông minh.

Tại hội nghị, các trường học và các khối thi đua đã ký kết giao ước thi đua trước sự chứng kiến của lãnh đạo phòng GD&ĐT và đại diện từ Phòng Nội vụ thành phố. Điều này thể hiện quyết tâm của toàn ngành trong việc hoàn thành các chỉ tiêu và phong trào thi đua, đảm bảo xuất sắc nhiệm vụ của năm học 2023-2024.