Hội thảo thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học

Sáng ngày 12/10, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước đã tổ chức hội thảo để đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học. Hội thảo diễn ra với sự tham gia của Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Trong suốt hơn 3 năm triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, việc đầu tư vào hệ thống trường lớp, cơ sở vật chất và thiết bị giáo dục tiểu học đã được chú trọng, theo hướng chuẩn hóa, kiên cố hóa và hiện đại hóa. Chất lượng giáo dục từ khi triển khai chương trình đến năm học 2022-2023 đã dần có sự cải thiện. Tuy nhiên, vẫn còn những khó khăn như việc sáp nhập trường, thiếu nguồn nhân lực quản lý và giảng dạy, thiếu phòng chức năng và phòng học bộ môn. Tỷ lệ điểm trường/trường ở Bình Phước cao hơn so với toàn quốc, gây khó khăn trong việc tiết kiệm nguồn lực và tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh.

Tỉnh Bình Phước đề nghị không thực hiện tinh giản biên chế theo hình thức cào bằng, cơ học hàng năm. Đồng thời, kiến nghị hỗ trợ chương trình, dự án và vốn đầu tư để xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Đề xuất cũng điều chỉnh danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập, tăng tỷ lệ giáo viên ở lớp 2 buổi lên 1,8 giáo viên/lớp.

Tại hội thảo, nhiều cán bộ quản lý giáo dục các huyện, thị xã và thành phố đã đưa ra nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn, nhằm cải thiện công tác giáo dục.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh đã ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của ngành giáo dục cũng như đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên các cơ sở giáo dục tiểu học. Ông cũng đề nghị tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục khó khăn để thực hiện tốt hơn công tác giáo dục, giảng dạy. UBND tỉnh đã giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp các sở, ngành tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo cụ thể giải quyết các khó khăn, vướng mắc về quy hoạch, nguồn lực đầu tư, đội ngũ giáo viên, cán bộ và nhân viên.