Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản số 5259/BGDĐT-QLCL hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ quản lý chất lượng năm học 2023-2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đặt nặng mục tiêu chuẩn bị và tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2024 với sự ổn định cơ bản như năm 2023. Đồng thời, cũng đề cao việc xúc tiến chuẩn bị cho Phương án thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông từ năm 2025, đồng loạt triển khai ngay trong năm học 2023-2024.

Các Sở Giáo dục và Đào tạo được yêu cầu sớm chuẩn bị và đảm bảo các điều kiện cần thiết để tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2024. Đặc biệt, quan tâm đến việc xây dựng các phương án đảm bảo an ninh, an toàn và ứng phó với các tình huống khẩn cấp, đặc biệt trong bối cảnh diễn biến phức tạp của thiên tai và dịch bệnh (nếu có).

Bên cạnh đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng tập trung vào việc đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra và đánh giá thường xuyên tại các trường phổ thông. Điều này nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông. Ngoài ra, cũng đề cao công tác truyền thông giáo dục để tăng cường nhận thức của cán bộ, giáo viên, học sinh, học viên và xã hội về Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2024 và Phương án tổ chức từ năm 2025.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đưa ra một số yêu cầu cụ thể như tăng cường bồi dưỡng đội ngũ làm công tác khảo thí và tập huấn lực lượng giáo viên về việc xây dựng câu hỏi thi và ra đề thi phù hợp với Chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018. Đồng thời, cũng cần tập trung vào việc lựa chọn và chuẩn bị nhân sự cho Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2024.

Ngoài ra, công tác bảo đảm chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục tiếp tục được tăng cường, đặc biệt đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và thường xuyên. Quy trình kiểm định chất lượng giáo dục đang được triển khai một cách hiệu quả, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đảm bảo quyền lợi của học sinh.

Việc quản lý văn bằng chứng chỉ cũng nhấn mạnh sự thống nhất và hội nhập quốc tế. Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra và thanh tra để phát hiện và xử lý kịp thời các sai phạm, đồng thời ngăn chặn tình trạng làm giả và mua bán văn bằng chứng chỉ.

Tất cả các biện pháp trên đều nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục và đảm bảo sự công bằng và minh bạch trong quá trình tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông.