Trường ĐH Mỏ-Địa chất: Mở 19 ngành trong 2 năm, có ngành tuyển vượt hơn 200%

Dưới đây là một tóm tắt về việc mở rộng các chương trình học tại Trường Đại học Mỏ – Địa chất (HUMG) từ năm 2021 đến năm 2022. Trong thời gian này, HUMG đã mở thêm 19 ngành học, với 12 ngành được mở rộng vào năm 2022, nâng tổng số ngành học của trường lên con số 41.

Các ngành mới mở rộng bao gồm nhiều lĩnh vực, bao gồm Khoa học Tự nhiên, Kỹ thuật, Kỹ thuật Dầu khí, Địa chất, Trắc địa, Mỏ và Bảo vệ Môi trường. Một số ngành đáng chú ý bao gồm Quản lý và Phân tích Dữ liệu Khoa học Trái đất, Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử, Kỹ thuật Khí Thiên nhiên, Công nghệ Số trong Thăm dò và Khai thác Tài nguyên Thiên nhiên, Đá Quý Đá Mỹ nghệ, Kỹ thuật Ô tô, Kỹ thuật Robot và Trí tuệ Nhân tạo, Kỹ thuật Tài nguyên Nước, Quản lý Phát triển Đô thị và Bất động sản, Quản lý Xây dựng, Hoá Dược, An Toàn Vệ sinh Lao động.

Tuy nhiên, mặc dù có sự mở rộng về các chương trình học, nhưng quy mô chung của giáo dục và số lượng giảng viên chính thức của trường có xu hướng giảm nhẹ. Vào cuối năm 2021, trường đã đào tạo tổng cộng 16.759 sinh viên, bao gồm 15.405 sinh viên đại học và 1.354 sinh viên sau đại học. Đến cuối năm 2022, tổng số sinh viên giảm xuống còn 16.129, bao gồm 14.965 sinh viên đại học và 1.124 sinh viên sau đại học. Số lượng giảng viên chính thức cũng giảm từ 549 xuống còn 537, và số lượng giảng viên bán thời gian giảm từ 88 xuống còn 68.

Trường Đại học Mỏ – Địa chất cam kết tiếp tục đầu tư cho giáo dục và nghiên cứu, như thể hiện qua việc mở rộng các chương trình học và phát triển cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, có một số lo ngại về số lượng giảng viên trong một số khoa như Kỹ thuật Ô tô và Quản lý và Phân tích Dữ liệu Khoa học Trái đất.

Về tỷ lệ việc làm sau khi tốt nghiệp, trường báo cáo rằng 78,14% sinh viên đã có công việc trong vòng một năm sau khi hoàn thành học tập trong năm học 2020-2021. Đa số sinh viên đạt mức đánh giá “khá” hoặc “xuất sắc”.

Dữ liệu cung cấp cũng cho thấy rằng một số ngành đã vượt quá chỉ tiêu tuyển sinh, với một số ngành như Kế toán vượt quá chỉ tiêu gấp đôi. Tuy nhiên, một số ngành khác, chẳng hạn như Kỹ thuật số trong Thăm dò và Khai thác Tài nguyên Thiên nhiên, có số lượng sinh viên thấp hơn so với chỉ tiêu.

Ban quản lý trường đã được liên hệ để được làm rõ thêm về sự khác biệt về số lượng sinh viên nhập học và số giảng viên, nhưng cho đến thời điểm hiện tại, chưa có phản hồi. Dự kiến rằng trường sẽ tiếp tục nỗ lực để cải thiện giáo dục và nghiên cứu trong những năm tới.