Du học Mỹ năm 2024: Trường cần SAT, trường bỏ hẳn, vì sao?

Trong kỳ tuyển sinh du học Mỹ mùa thu năm 2024, nhiều trường Đại học tiếp tục áp dụng chính sách “test-optional”, không yêu cầu học sinh nộp kết quả các bài thi SAT/ACT do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Từ năm 2020 đến nay, số lượng trường Đại học Mỹ không yêu cầu SAT/ACT đã tăng lên gần gấp đôi, đạt khoảng 86% tổng số Đại học Mỹ.

Các trường thường đánh giá ứng viên dựa trên GPA (điểm trung bình học tập) và chứng chỉ tiếng Anh. Điều quan trọng là học sinh nên tìm hiểu kỹ chính sách tuyển sinh của từng trường, đặc biệt là các trường top và ngành học “hot”, vì một số vẫn yêu cầu kết quả SAT để xét tuyển.

Mặt khác, việc nộp kết quả SAT cũng có thể tăng khả năng cạnh tranh học bổng và cơ hội nhập học vào một số trường. Việc này đặc biệt đúng với các ngành kỹ thuật và công nghệ thông tin, nơi độ khó chuyên ngành thường cao và có nhiều sinh viên ứng tuyển.

Bình luận:

Chính sách “test-optional” của các trường Đại học Mỹ trong kỳ tuyển sinh năm 2024 là một bước đi sáng tạo và cần thiết, đặc biệt trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp. Việc không yêu cầu kết quả các bài thi chuẩn hóa SAT/ACT giúp tạo điều kiện công bằng hơn cho các thí sinh, đồng thời cũng thúc đẩy sự đa dạng và tính sáng tạo trong việc đánh giá năng lực của họ.

Tuy nhiên, việc các trường vẫn giữ một số yêu cầu về SAT/ACT cho các ngành học “hot” và các trường top đúng là hợp lý. Điều này đảm bảo rằng học sinh có đủ năng lực và kiến thức cần thiết để theo học các ngành đòi hỏi sự chuyên sâu và kỹ thuật cao.

Đánh giá:

Chính sách “test-optional” là một phương thức linh hoạt và thích hợp với hoàn cảnh hiện tại, giúp học sinh không bị ràng buộc bởi những tình huống khó khăn vì dịch bệnh. Tuy nhiên, việc duy trì một số yêu cầu về SAT/ACT cho các ngành nghe nghiệp đòi hỏi kỹ thuật cao là một cách cân nhắc hợp lý. Điều này đảm bảo chất lượng đào tạo và đáp ứng nhu cầu thực tế của thị trường lao động.

Trong tổng thể, việc các trường Đại học Mỹ áp dụng chính sách “test-optional” thể hiện sự quan tâm đến sự phát triển toàn diện của học sinh và tạo điều kiện bình đẳng trong cơ hội học tập. Tuy nhiên, việc duy trì một số yêu cầu về SAT/ACT cho các ngành chuyên sâu cũng là một quyết định có lý để đảm bảo chất lượng giáo dục.