Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có tờ trình gửi Chính phủ về việc cho phép tăng học phí bậc đại học

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có tờ trình gửi Chính phủ về việc cho phép tăng học phí bậc đại học. Tờ trình về dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị định 81/2021/NĐ-CP về cơ chế thu, quản lý học phí của các trường đại học và địa phương cả nước do Bộ Giáo dục và Đào tạo trình làm rõ vấn đề khó khăn. Nếu học phí năm học 2023-2024 tiếp tục thực hiện theo Nghị định 81, mức trần sẽ tăng lên đáng kể, tạo ra gánh nặng lớn đối với xã hội.

Chính phủ đã yêu cầu các trường đại học và địa phương không tăng học phí so với năm 2020 trong các năm 2021, 2022, và 2023 nhằm hỗ trợ người dân ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19. Do đó, lộ trình học phí theo Nghị định 81 chưa được áp dụng từ khi ban hành năm 2021 đến nay, mức thu học phí đã giữ nguyên trong 3 năm học gần đây.

Chính phủ đã chỉ đạo và Bộ Giáo dục và Đào tạo đã lấy ý kiến của các địa phương, các trường đại học, và chuyên gia về việc điều chỉnh, sửa đổi Nghị định 81 để phù hợp với tình hình thực tế. Nhiều ý kiến đều cho rằng, tăng học phí năm học 2023-2024 là cần thiết để đảm bảo nguồn lực nâng cao chất lượng giáo dục và đầu tư vào cơ sở vật chất trong bối cảnh nguồn lực hạn chế.

Trong tờ trình, Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu rõ rằng, các trường đại học công lập sẽ phải đối diện với mức trần học phí năm học 2023-2024 dao động từ 1,2 đến 2,45 triệu đồng/tháng, tùy theo khối ngành. Điều này tăng so với mức 1,35 đến 2,76 triệu đồng như quy định trong Nghị định 81. Hiện tại, mức thu học phí là từ 980.000 đồng đến 1,43 triệu đồng/tháng.

Các trường đã tự chủ có thể thu học phí tối đa từ 2 đến 2,5 lần mức trần, tương đương khoảng từ 2,4 đến 6,15 triệu đồng/tháng. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đề nghị giữ nguyên các quy định về hỗ trợ, miễn giảm học phí đối với học sinh, sinh viên diện chính sách, nhằm đảm bảo tính công bằng trong tiếp cận dịch vụ giáo dục.