Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố Dự thảo Quy chế Xét công nhận tốt nghiệp Trung học cơ sở

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố Dự thảo Quy chế Xét công nhận tốt nghiệp Trung học cơ sở với điểm mới đáng chú ý là việc xét tốt nghiệp có thể thực hiện hai lần mỗi năm thay vì một lần như trước. Điều này đồng nghĩa rằng, đối với các cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học cơ sở, người học sẽ có cơ hội xét tốt nghiệp hai lần trong một năm học.

Hiện tại, theo quy chế hiện hành (ban hành từ năm 2006), việc xét công nhận tốt nghiệp chỉ diễn ra một lần duy nhất sau khi kết thúc năm học. Tuy nhiên, theo Dự thảo Quy chế mới, mỗi năm, người học sẽ có thể tham gia quá trình xét tốt nghiệp hai lần.

Ngoài điều này, dự thảo cũng đề ra một số yêu cầu cần tuân thủ. Việc xét tốt nghiệp phải đảm bảo tính chính xác, công bằng, trung thực và khách quan, dựa trên kết quả rèn luyện và học tập năm học lớp 9 của người học. Độ tuổi cũng là một yếu tố quan trọng, với người học không quá 21 tuổi. Trong trường hợp đang theo học chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở, người học chỉ cần đạt từ 15 tuổi trở lên, không giới hạn tuổi.

Những điều khoản này cũng áp dụng đối với các trường hợp đặc biệt như học sinh từ nước ngoài về, học vượt lớp, hoặc học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định. Mục tiêu của việc cập nhật Quy chế này là tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người học trong việc xét tốt nghiệp trung học cơ sở, nhằm đồng thời nâng cao tính linh hoạt và thực tiễn của quá trình giáo dục trung học cơ sở. Dự kiến, Quy chế mới sẽ được áp dụng từ năm học 2024-2025, đồng thời, đây cũng là năm tốt nghiệp của lứa học sinh trung học cơ sở đầu tiên theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới 2018.